Baby en Kinderen

identiteitskaart voor een baby, een kind of meerdere kinderen.

Wat zijn de regels voor een identiteitskaart of een identiteitsbewijs of id-kaart voor een baby, kind of meerdere kinderen als u die heeft? Het is natuurlijk belangrijk om te weten wanneer u een identiteitskaart of een identiteitsbewijs nodig heeft voor uw kinderen.

Een ding staat vast!

U mag uw kinderen niet meer op uw eigen paspoort of identiteitskaart of een identiteitsbewijs bij laten schrijven. Iedereen dient een eigen identiteitskaart of een identiteitsbewijs te hebben.

Echter wanneer heeft uw kind of uw baby een identiteitskaart of een identiteitsbewijs nodig?

Als uw kind ouder is dan 14 jaar dan heeft hij of zij een eigen identiteitskaart of een identiteitsbewijs nodig. En het is zelfs verplicht. En dit komt doordat de identificatie plicht is ingesteld door de Nederlandse overheid. Sinds juni van het jaar 2012 moeten alle kinderen een eigen identiteitskaart of een identiteitsbewijs hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. En als de kinderen 14 jaar worden zijn ze verplicht om zich te kunnen identificeren. Het is dus verplicht om dan een identiteitskaart of een identiteitsbewijs te hebben.

Naar het buitenland zonder een identiteitskaart of een identiteitsbewijs?

Het is ook voor kinderen niet mogelijk om zonder een identiteitskaart of een identiteitsbewijs naar het buitenland te kunnen reizen. Ook daar dient met zich te identificeren en dat kan met een identiteitskaart of een identiteitsbewijs.

De identiteitskaart of een identiteitsbewijs en een schoolreisje naar het buitenland

Ook als uw kind met de school naar het buitenland gaat is het belangrijk dat ze een eigen identiteitskaart of een identiteitsbewijs heeft. Dit helpt trouwens ook om te voorkomen dat uw kinderen worden ontvoerd. De identiteit is immers sneller vast te stellen.

Een identiteitskaart of een identiteitsbewijs en het ziekenhuis

Ook in het ziekenhuis is het gemakkelijker als uw kind een identiteitskaart of een identiteitsbewijs heeft. Zo kan sneller worden vastgesteld om wie het nu gaat. Ook is het burger service nummer sneller bekend waardoor men direct weet om wie het gaat.

Hoe kan uw kind een eigen identiteitskaart of een identiteitsbewijs aanvragen?

Als uw kind onder de 12 jaar zijn hebben ze nog de schriftelijke toestemming nodig van beide ouders. Niet alleen van de moeder of alleen van de vader, maar van allebei (mits van toepassing) of van de wettelijke voogden. Ook de ouders of voogden dienen zich dan te legitimeren bij het gemeentehuis waar de identiteitskaart of een identiteitsbewijs wordt aangevraagd.

Een identiteitskaart of een identiteitsbewijs is dus een goede zaak om te hebben voor uw kinderen. Niet alleen voor als u op vakantie gaat, maar ook voor andere belangrijke zaken!

Zorg er dus voor dat uw kind een identiteitskaart of een identiteitsbewijs heeft.