Kopie ID

Een kopie van de identiteitskaart

In sommige situaties wordt er om een kopie van de identiteitskaart gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u bij iemand in dienst komt en dus ergens gaat werken. Dan kan het zijn dat uw werkgever een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart wil ontvangen. Dit klinkt allemaal nog redelijk vanzelfsprekend. Het is echter belangrijk om niet overal maar een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart af te gaan geven. En een werkgever heeft nu eenmaal een wettelijke verplichting om ook een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart te hebben.

Wees slim en voorkom identiteitsfraude

Op uw Nederlandse identiteitskaart staan verschillende persoonlijke gegevens zoals uw geboorte datum, plaats waar u woont en uw burger service nummer. Als iemand deze gegevens heeft dan bestaat de kans al dat er identiteitsfraude gepleegd kan worden. En dan kan iemand bijvoorbeeld onder uw naam een bankrekening openen. En als u dan een slachtoffer wordt van identiteitsfraude dan kan dit grote gevolgen hebben. Zeker de financiële gevolgen zijn groot.

Er moet dus wel een goede reden zijn om een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart te laten maken.

Het is niet zo dat ieder bedrijf of iedere organisatie zo maar een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart mag maken. Er moet wel een wettelijke eis aan ten grondslag liggen. U kunt hier ook altijd om vragen. Een simpele vraag waarom het nodig is dat men een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart moet maken is al voldoende. Zeker als u erop doorvraagt hoe dit wettelijk zit zult u er snel achter komen of het zuivere koffie is of niet. Vaak is het noteren van uw identiteitskaart nummer al voldoende om uw identiteit vast te stellen.

Enkele maatregelen om identiteitsfraude te voorkomen.

Het kan voorkomen dat u uw Nederlandse identiteitskaart toch laat kopiëren. Schrijf dan op de kopie dat het om een kopie gaat, voor wie de kopie bestemd is en ook wanneer de kopie gemaakt is (de datum). Ook kunt u bij het kopiëren uw bsn nummer (burger service nummer) laten afschermen of op de kopie doorstrepen. Ook kunt u als u bijvoorbeeld uit een hotel weer weggaat de kopie terugvragen. Of men in de tussentijd niet nog een kopie heeft gemaakt is niet duidelijk natuurlijk alleen die kopie heeft u al meegenomen.

Wat als uw privacy wordt geschonden?

Als u denkt dat een organisatie of bedrijf niet goed met uw identiteitskaart omgaat en uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden bij het College bescherming persoonsgegevens. Het het College bescherming persoonsgegevens zal uw melding in behandeling nemen en dan een onderzoek starten. Als zij natuurlijk verwachten dat er iets niet in de haak is.

Wees verstandig met een kopie van uw Nederlandse identiteitskaart.

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. En een gewaarschuwd mens geldt voor twee!