Pasfoto

Pasfoto en een foto voor uw identiteitskaart

Sinds een aantal jaren (2007) gelden er strenge regels voor pasfoto’s die gebruikt worden voor een identiteitskaart. Als u een identiteitskaart wilt aanvragen dan dient u een pasfoto in te leveren die in kleur is. Ook zijn er andere eisen, zoals de achtergrond en de fotokwaliteit, de gezichtsweergave, de houding en ook de uitdrukking. Zo mag men bijvoorbeeld niet lachen op een pasfoto voor een identiteitskaart. Ook moet uw hoofd onbedekt zijn. Dus geen pet op, geen hoed, geen hoofddoek. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Als u op basis van een medische reden of vanuit uw godsdienst een hoofddeksel moet dragen dan is dit toegestaan. Dit wordt echter niet door de persoon zelf bepaald, maar door de medewerker van de gemeente.

Hoe groot is uw gezicht op een pasfoto voor een identiteitskaart?

Ook voor de lengte en de breedte van een gezicht gelden er specifieke eisen. De breedte is de breedte van uw gezicht van oor tot oor. Uw oren hoeven trouwens niet zichtbaar te zijn op de pasfoto voor een identiteitskaart. Het is wel belangrijk om de oor aanzet te zien. De lengte is de afstand van de kin tot de kruin.

Een pasfoto voor een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 6 jaren.

Als kinderen jonger dan 6 jaar zijn dan zijn er minder strenge regels. Wel dient u aan de minimum eisen te voldoen. Uw gemeente kan u hier exact over informeren.

Wat als een pasfoto niet aan de pasfoto-eisen van een identiteitskaart voldoet?

De gemeente (en dus de balie medewerker) bepaalt of een pasfoto wel of niet geschikt is voor een identiteitskaart en of de pasfoto aan alle specifieke pasfoto-eisen voldoet. Als dit niet het geval is dan wordt uw aanvraag voor een identiteitskaart niet in behandeling genomen en zult u met een nieuwe foto terug moeten komen.

Een goed gelijkende pasfoto voor uw identiteitskaart.

Het belangrijkste bij een pasfoto voor een identiteitskaart is natuurlijk dat deze goed gelijkend is en dat u herkenbaar bent op de pasfoto. Dit is immers het doel van de pasfoto. Bij kinderen is dit meestal wat moeilijker omdat zij sneller van gelaat veranderen.

De nieuwe eisen in 2011 voor pasfoto-eisen voor een identiteitskaart

In het jaar 2011 zijn er opnieuw nieuwe regels gekomen voor de pasfoto-eisen van een identiteitskaart. Uw gemeente kan u hierover informeren.

Waar u normaal gesproken altijd graag op een foto lacht, zo hoeft u niet te lachen bij een pasfoto voor een identiteitskaart. Toch wensen wij u veel plezier bij het maken van de pasfoto voor uw identiteitskaart.