Sofinummer

Staat het sofinummer op een identiteitskaart?

Er zijn momenten dat een ander om uw sofinummer vraagt. Het sofinummer bestaat niet meer geeft u dan aan en zegt dat een sofinummer nu een burger service nummer heet. Het is hetzelfde, alleen heeft het een andere naam gegeven. In de volksmond wordt het sofinummer vaak afgekort bsn nummer genoemd.
Als iemand u om uw sofinummer of bsn nummer vraagt dan moet u vast en zeker nadenken wat dit ook is. En dan is het handig dat u een document als een identiteitskaart erbij kunt pakken om het daarop te zien. Aangezien identiteitskaarten vijf jaar geldig zijn en in 2006 op alle identiteitskaarten een sofinummer (bsn nummer) staat, staat er op uw identiteitskaart ook een bsn nummer. En zo heeft dus altijd uw sofinummer of bsn nummer bij de hand! Dat is wel een groot voordeel van een identiteitskaart.

Wat is een sofinummer

Zoals al aangegeven is het bsn nummer (burger service nummer) de vervanging van het sofi nummer (sociaal fiscaal nummer). De belastingdienst maakt deze nummers aan en verspreid ze. Een sofinummer (of nu bsn nummer) bestaat uit negen getallen, een volgnummer plus een controlegetal. Het bsn nummer (sofi nummer) staat op alle officiële documenten die men heeft. Behalve als men jonger is dan 16 jaar, dan heeft men namelijk nog geen sofi nummer of bsn nummer.

Het ‘burgerservicenummer’ (BSN) is de nieuwe naam voor het sofi-nummer (sociaal fiscaal nummer). Dit nummer wordt toegekend door de belastingdienst en is samengesteld uit 9 cijfers, zijnde een volgnummer en een controlegetal. Het nummer heeft een nieuwe naam gekregen omdat het in een bredere context wordt toegepast. Het nummer is hetzelfde gebleven. U vindt het nummer onder andere voorin uw paspoort, op de aangifte-formulieren van de belastingdienst, op uw identiteitskaart en op uw rijbewijs. Heeft u nog geen nummer, of heeft u een nummer nodig voor uw kind (jonger dan 16), dan kunt u contact opnemen met de belastingdienst. Kinderen vanaf 16 moeten het nummer zelf aanvragen.

Conclusie

Het sofinummer heet nu bsn nummer. En het bsn nummer staat op iedere identiteitskaart. Behalve als iemand nog jonger is dan 16 jaar, aangezien men dan nog geen bsn nummer heeft gekregen.